Justitierådet Susanne Billum har på regeringens uppdrag undersökt hur mycket det fuskas med den personliga assistansen och hur stor del av den utbetalda assistansersättningen som består av överutnyttjande och övervältring av kostnader från andra huvudmän.
Svaret är att en stor del av de utbetalda pengarna går till annat än vad de är avsedda till.
Susanne Billum räknar med att 9 till 15 procent av det utbetalda beloppet handlar om fusk och andra orsaker till felaktiga utbetalningar. Därtill uppskattar hon att 13 till 18 procent av summan handlar om överutnyttjande.

Slår man samman de båda siffrorna skulle så mycket som en tredjedel, eller i siffror åtta miljarder, av den utbetalda assistasersättningen kunna betalas ut på fel grunder. Men Susanne Billum manar samtidigt till försiktighet med tolkningen av siffrorna och understryker att de är mycket osäkra.

Men oavsett summan betalas en "inte obetydlig del" av assistansersättningen ut felaktigt. "För att komma till rätta med felaktigheterna lanserar utredningen en mängd olika förslag. Bland annat insatser för att komma åt direkt fusk. Assistansanordnare ska enligt förslaget bli redovisningsskyldiga gentemot Försäkringskassan. Anställda assistenter ska anmälas och myndigheten ska sedan kunna kontrollera dessa uppgifter mot timrapporter och deklarerad inkomst.
– Syftet är att förebygga och avskräcka från fusk i första hand. Det är inriktiningen på förslagen, säger Susanne Billum och lovar samtidigt att de assistansberättigade inte ska berövas sina rättigheter.
– De förslag som vi lägger har samtliga till syfta att verka så att pengarna kommer till avsedd användning och ingenting annat. De ska inte begränsa rätten för funktionshindrade eller minska deras självbestämmande över ersättningen på något vis.

Men flera av förslagen är kontroversiella. Det handlar bland annat att förbjuda den som är god man åt en assistansberättigad att samtidigt jobba som personens assistent och den som vill anställa en nära anhörig eller någon som lever i samma hushåll måste använda kommunen som anordnare eller gå med på att Försäkringskassan får göra oanmälda kontroller i hemmet.
Därtill skruvar Susanne Billum upp kraven på personlig lämplighet för att assistansanordnare ska få tillstånd. Det ska också bli möjligt att återkalla tillstånd.
– Förslagen mot fusk och överutnyttjande kommer att dämpa kostnadsutvecklingen men de kommer inte att stoppa ökningen.

På Mynttorget, ett eller två stenkast från Socialdepartementet, samlades en skara assistansberättigade från kooperativen Jag och Stil. De trotsade den råa kylan för att ventliera sin oro för vad som nu kommer att hända med den personliga assistansen.
– Man använder de få fall av fusk som avslöjats för att göra nedskärningar och inskränknigar i systemet. Det är precis samma utveckling som i sjukförsäkringen där man började med att uppmärksamma några fall av fusk och överutnyttjande. Samma vindar blåser nu i den här frågan. Därför är det viktigt att vi är här, säger Jonas Frankson från Stil.

Läs mer: Assistansförslag väcker oro »

Hela utredningen Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) »

Taggar: personlig assistans

Text:

Kommentarer är avstängda.