Två olikfärgade gem sitter ihop.I ett partsgemensamt råd för likabehandling i arbetslivet ska fackförbundet Unionen och Arbetsgivarföreningen KFO, arbeta för lika rättigheter och möjligheter på arbetsmarknaden.
Arbetet ska omfatta samtliga diskrimineringsgrunder men parterna anser att funktionsnedsättning är särskilt eftersatt och att det finns mycket att göra på området.

Det handlar bland annat om att ta fram riktlinjer på en övergripande nivå och aktivt arbeta med att ge råd och stöd till lokala fackklubbar och arbetsgivare. Vid rekrytering hoppas man kunna förändra attityder genom att sprida goda exempel och kunskap. 
– Som arbetssökande med funktionsnedsättning ska man känna att det är lönt att söka och som arbetsgivare ska man bli uppmärksam på hur man sorterar och vilka rutiner man har. Attitydförändringar och ökad kunskap gör att man inte bara fokuserar på begränsningar utan istället ser möjligheter. Alla arbetsgivare kanske inte heller känner till att man kan få stöd med anpassning av arbetsplatsen, säger Jessica Bromander, ombudsman på Unionen.
– Genom att centralt prioritera arbetet kring likabehandling och jämställdhet och ta fram verktyg för sådant arbete tror vi att vi kan få mer att hända på det lokala planet. Unionen har drivit frågan länge och jag hoppas att det kan bli en modell för övriga arbetsmarknaden, säger Jessica Bromander.

Just nu omfattas 1 200 medlemmar av arbetet men på sikt kommer fler att beröras. Rådet består av fem ledamöter, två från Arbetsgivarföreningen KFO, en från Unionen, en från KFO-A och en från Ledarna.

Taggar: arbete, diskriminering, Unionen, KFO

Text:

Kommentarer är avstängda.