En bild på boken Hemligheter kända av många– Vi måste våga börja tala om sex, kärlek, relationer och personlig assistans och boken kan ge en hjälp att föra dessa samtal på ett bra sätt, säger Veronica Svensk som har skrivit boken "Hemligheter kända av många".
Idag upplevs det många gånger som tabu-belagt att tala om de här frågorna, anser Veronica Svensk. Men med hjälp av boken hoppas hon starta fler samtal.

Boken, som Veronica Svensk beskriver som en metodbok, diskuterar också frågor om självkänsla och integritet och om och hur man kan be sin assistent om hjälp vid sex.
– Som assistent ska man göra klart för sig var man har sina gränser och vad man kan tänka sig hjälpa till med och som assitentberättigad  måste man tänka över min egen reaktion om det blir ett nej, säger Veronica Svensk.
 
I arbetet med boken har Veronica Svensk intervjuat en rad användare av assistans om allt från deras erfarenheter av den första dejten, hur det var att växa upp på instiution och fått berättelser kring erfarenheter av vuxenliv med assistans.
– Jag tar också upp vad lagen säger om LSS, tystnadsplikt och sexköpslag. Det senare för att det egentligen inte finns någon klar linje för vad en assistent kan göra utan att det betraktas som sexuell tjänst, säger Veronica Svensk.

Boken har arbetats fram inom projektet "En hemlighet kända av många" som drivs av Förbundet Unga rörelsehindrade. Projektet pågår till september 2012 och kommer fram till dess arbeta med att sprida boken och utbilda mentorer och kursledare i frågorna.

Här kan du ladda ner boken »

Den här artikeln har följande taggar:
sex, personlig assistans, Förbundet unga rörelsehindrade, Veronica Svensk

Text:

Kommentarer är avstängda.