Omslaget till SHT 1-2012
Omslagsfoto: Daniel Bävernäs

SHT 1/12: Ett år har förflutit sedan den arabiska våren intog Egypten. Det folkliga upproret som avsatte president Mubarak och tvingade fram demokratiska val har också fått landets funktionshinderröelse att vädra vårluft. Vi beöker Egypten och tempen på utvecklingen.

Och så träffar vi Kurdo från irakiska Kurdistan. Han berättar om sitt liv och sina förväntningar på framtiden i det härjade landet.

Rapporterna om människor som blir av med eller får minskad personlig assistans dugar allt tätare. Vi har träffat några drabbade och reder ut vad det är som händer.

Dessutom blir det tips om några smarta bostadsanpassningar och debatt om både färdtjänsten och bristen på politiskt engagemang i funktionshinderfrågorna.

SHT 1-2012 utkommer 10 februari.

Text:

Kommentarer är avstängda.