Omslaget till SHT 2-2012. En fem krona rullar över en röd yta.
Omslagsfoto: Albert Martinsson

SHT 2/12: Att ha funktionsnedsättning innebär för många också att ha dålig privatekonomi. Lägre inkomster och högre utgifter än befolkningen i stort är vanligt. Ibland går det så långt att mäniskor tvingas att avstå vård, läkemedel eller vardagsresor till följd av dålig ekonomi.

Vi tittar närmare på den ekonomiska situationen och granskar bland annat utvecklingen av högkostnadsskydden.

I Grekland vet man 2012 vad ekonomisk kris innebär. Landet har tvingats till stora nedskärningar och värst drabbas personer med funktionsnedsättning. Men den lokala funktionshinderrörelsen tar strid.

Men allt är inte ekonomisk misär. Vi träffar också Rich Donovan i New York som hjälper transnationella storföretag att nå kundgruppen människor med funktionsnedsättning.

SHT 2-2012 utkommer 23 mars

Text:

Kommentarer är avstängda.