Omslaget till SHT 5-2013.
Omslagsfoto: Marc Femenia

I nya numret av SHT diskuterar vi stora framtidsfrågor, med avstamp i funktionshiderhistorien.

Framtid och historia. I höstens första utgåva av SHT ställer vi frågan hur kampen för full delaktighet kan utvecklas och föras framåt? Vi samlar tre funktionshinderaktivster till ett samtal om stolthet, inspiration och disktrasor.

Vi lyfter också fram vikten av att minnas det förflutna. Kunskap om funktionshinderhistorien behövs för att förstå samtiden och kunna påverka framtiden.

Framtiden bjuder också på svåra utmaningar för mänskligeheten. Begreppet människa kan få en ny innebörd i takt med att tekniska och medicinska framsteg möjliggör såväl kompensation för förlorade förmågor som utveckling och förstärkning av de vi har.

SHT 5-2013 utkommer 6 september

Text:

Kommentarer är avstängda.