körkorstsimulator för ungdomar med rörelsehinder
För några år sedan
började Ingrid Bolin på Mobilitetscenter fundera på hur man skulle kunna bistå ungdomar med olika funktionshinder.
– Vi vet att det är besvärligt för dem att ta körkort. De har inte möjlighet att träna bilkörning, som andra ungdomar kan. Det är inte många körskolor som erbjuder dem möjligheten att ta körkort, och därför blir det kostsamt. Det finns heller inga bidrag att söka. Vi hoppas att projektet ska ge ungdomarna en hjälp på vägen, och en bättre start när de ska sätta igång med körkortet, säger Ingrid Bolin, som ansvarar för Mobilitetscentret.

Man räknar med att ett
sådant körkort kan kosta närmare 100 000 kronor. En stor skillnad om man jämför med ett ”vanligt” körkort, där man kommer undan med 10 – 20 000 kronor. 
– Vi vet ju vilken stor betydelse bilen har för ungdomar med rörelsehinder – den innebär en otrolig frihet för dem, fortsätter hon.

Genom donation kunde Mobilitetscentret
köpa in en simulator under 2008. Det är en enkel simulator, som är utvecklad för trafikskolor. Man kan välja delar och ersätta dem med olika anpassningar; handreglage och styrhjälpmedel. Det går att ändra programvaran, från manuell växel till automatlåda.
– Vi väntar på att vi ska få ett annat styrsystem. Det fungerar som ett motorcykelstyre och sitter under ratten, och underlättar när man har svag rörelseförmåga i armarna, förklarar Ingrid Bolin.  

Testet startade på höstlovet 2008, och fortsätter under våren och sommaren. De ungdomar som deltar i projektet måste ha körkortstillstånd. Gemensamt är att de aldrig tidigare suttit i förarsätet i en bil. Provet börjar med en vanlig körlektion tillsammans med en trafiklärare, där man lär sig grunderna i bilkörning. Det handlar om koncentrerade pass, fyra – fem gånger, under en kort period. 

Syftet med projektet är att ta reda på
om träningen i simulatorn kan bidra till att ungdomar kommer igång snabbare med bilkörningen, och slipper traggla de olika momenten.  
– Vi har främst vänt oss till Göteborgare, eftersom man måste ta sig hit flera gånger. Vi vill göra proven under en begränsad tid, så att det inte hinder hända en massa andra saker under tiden. Varje träningsomgång avslutas med en ytterligare lektion med trafiklärare, så att vi kan få en uppfattning om skillnaden före och efter, säger Ingrid Bolin. 

Senare i vår kommer Mobilitetscenter att erbjuda alla ungdomar som är intresserade, att träna bilkörning i simulator mot en mindre kostnad.
En rapport om projektet beräknas vara klar till hösten.

Fakta: 

Att använda simulatorer för att träna bilkörning tillhör inte vanligheterna i Sverige. Det finns bara fyra sådana simulatorer, varav en på Mobilitetscenter utanför Göteborg. I Finland använder man simulatorer för att träna mörkerkörning, vilket är ett obligatoriskt moment för att få körkort. I Tyskland, och även i Frankrike kan man träna bilkörning i simulator. 

Text:

Kommentarer är avstängda.