Idag presenterar regeringen sina åtgärder för att stoppa "fusk och missbruk" med assistansersättning. Förslagen som skickas till lagrådet för en granskning innehåller en bred palett av åtgärder som ska sätta stopp för kriminella att tillskansa sig assistanspengar, hoppas regeringen. Det handlar både om ökad kontroll men också om effektivare handläggning och utökat myndighetssamarbete.

Reglerna skärps både för anordnare och användare. Den som har assistansersättning ska vara skyldig att medverka i myndigheternas undersökningar. Socialstyrelsen får rätt att inspektera hur assistansen utförs i en användares bostad om man har nära familjemedlemmar som assistenter.
Den som vägrar att delta i en undersökning eller utredning när kommunen, Socialstyrelsen eller Försäkringskassan kallar får sin ersättning nedsatt eller helt indragen.

Kraven på anordnare blir hårdare. Socialstyrelsen ska granska anordnares lämplighet och ersättning ska inte betalas ut till assistenter som är under 18 år eller  som saknar fysisk förmåga att utföra assistans. Assistenter ska inte heller få vara bosatta utanför EES-området.
Anordnare blir också skyldiga att lämna information till myndigheterna när man får kännedom om ändrade förhållanden som kan påverka rätten till assistans.

Även myndigheterna
ska få större skyldighet att lämna information till varandra. Bland annat ska Försäkringskassan kunna begära ut uppgifter från Skatteverket för att kunna kontrollera hur assistansersättning används.

Förslagen bygger på den utredning som presenterades i februari och som har fått en hel del kritik under remisstiden. På två punkter har regeringen lagt utredningensförslag åt sidan med hänvisning till kritik från remissinstanserna. Det handlar bland annat om förslaget att gode män inte ska få vara assistenter åt sina klienter.

Ändringarna föreslås träda i kraft 1 juli 2013

Taggar: personlig assistans

Text:

Kommentarer är avstängda.