Ytterport till ett trevåningshus byggt på 1950-taletEtt flerbostadshus på Ljuragatan i södra Norrköping står just nu modell för ett svenskt problem. Huset som är byggt på 1950-talet har tre våningar som bara kan nås via en trappa. Här finns ingen hiss och huset är därmed otillgängligt för en växande del av landets befolkning.
Runt om i kommunerna finns många hus av den här typen. Och de håller på att bli ett allt större problem. Utredningar uppskattar att mellan 50 000 och 100 000 trappuppgångar i äldre flerfamiljshus saknar hiss. I takt med att antalet äldre blir allt fler ökar också antalet boende som inte kan ta sig till och från sin lägenhet. Detta leder inte bara till att människors liv inskränks utan också till ökade kostnader när fler behöver hjälp.

Det är här huset i Norrköping kommer i i bilden. Trapphusen på Ljuragatan är centrum i en tävling där kommunen och det lokala utvecklingsprojektet "Hälsans nya verktyg" hoppas hitta nya, innovativa och billigare metoder för att göra alla våningsplan tillgängliga.
– Vi har valt ett typhus som man hittar i stora delar av miljonprogrammet – ett trevångingshus utan hiss med trapphuset närmast fasaden, säger Anders Carlsson, projektledare på "Hälsans nya verktyg".

Tävlingen riktar sig
till både företag och studenter. Alla bidrag måste uppfylla ett antal krav – både på funktion och estetik – samtidigt som lösningen inte får kosta mer än 100 000 kronor per lägenhet – vilket är ungefär halva kostnaden av en konventionell hissinstallation.
– Kostnadskravet har vi fastställt med en kalkyl utifrån hur stor hyreshöjning som är acceptabel. Som underlag har vi med hjälp av studenter genomfört olika undersökningar och hamnat i det här häradet, säger Anders Carlsson.

Anders CarlssonMen det verkar inte vara någon lätt uppgift. Tävlingen skulle ursprungligen avslutas vid årsskiftet men än så länge har bara tre bidrag lämnats in. Arrangörerna har därför valt att göra en nystart och har förlängt tävlingstiden fram till augusti nästa år.
– Det är klart att den här uppgiften är en utmaning – en utmaning att tänka nytt och inte fasta i normfrågor. Men vi är övertygade om att det måste gå att lösa, säger Anders Carlsson.
– Problemet är många gånger att man är så låst hur det ska se ut att man missar möjligheter som finns.

Frågan om hiss
i äldre flervåningshus har varit på tapeten vid flera tillfällen genom åren. Senast 2008 när statliga Äldreboendedelegationen föreslog att staten skulle införa ett nytt bidrag till fastighetsägare som väljer att installera hiss i sina otillgängliga hus. Förslaget har dock hamnat i byrålådan på socialdepartementet och bostadsministern har avvisat idéen.
Anders Carlsson konstaterar att det inte finns något politiskt klimat för den typen av lösningar just nu.
– Samtidigt finns alltid risken med ett bidrag att det konserverar gammal och dyr teknik. Det kan vara bättre att ta fram en ny lösning först och sedan införa ett bidrag för att använda den.

Taggar: tillgänglighet, hissbidrag

Text:

Kommentarer är avstängda.