Svetsarbete pågårAndelen unga med funktionsnedsättning som finns registrerade hos arbetsförmedlingen, eller har aktivitetsersättning, skiljer sig stort mellan olika kommuner. För mycket, för att spegla den verkliga arbetsförmågan hos de unga, hävdas i en ny rapport från Svenskt näringsliv.
I rapporten framförs istället idéen att det är arbetsmarknades funktionssätt som skiljer sig åt mellan de olika kommunerna och att det är det privata näringslivets framgångar som avgör om unga med funktionsnedsättning kommer in i arbetslivet eller blir förtidspensionärer.

De siffror som rapportförfattaren lutar sig mot visar att ju fler i en kommun som arbetar i det privata näringslivet, desto färre unga i kommunen har förtidspension.
Konkret innebär detta att den som i en kommun anses ha funktionsnedsättning och därmed hänvisas till anställning med någon form av stöd , i en annan kommun ryms på den ordinarie arbetsmarknaden.

I rapporten hävdas att denna skillnad beror på att företagsklimatet ser olika ut i olika kommuner. Ett bra företagsklimat gynnar framväxten av jobb i det privata näringslivet. En mångfald av privata arbetsgivare genererar många och varierande typer av arbetstillfällen vilket leder till en bättre matchning mellan utbud och efterfrågan.

Det är inte första gången som Svenskt näringsliv lyfter fram sambandet mellan företagsklimat och arbetslöshet bland människor som har funktionsnedsättning. Så sent som i november 2010 publicerade samma författare en annan rapport som visade på samma samband även för vuxna med funktionsnedsättning.

Här finns hela rapporten »

Den här artikeln har följande taggar:
arbete, Svenskt näringsliv

Text:

Kommentarer är avstängda.