Balkonger på ett flervåningshusSamma regler ska gälla för nybyggen över hela landet, anser utredaren, som på regeringens uppdrag tittat på hur lokala särkrav vid nybyggnation påverkar priser och nybyggnation.

Idag är det ganska
vanligt att kommunerna ställer högre krav på byggnaders tekniska egenskaper än vad Boverkets byggregler föreskriver. 70 procent av byggbolagen säger att de har mött sådana särkrav, visar en enkät som utredningen gjort. Framför allt handlar det om krav på ökad energieffektivitet och bättre tillgänglighet, skriver utredaren.

Resultatet av kommunernas extrakrav är att byggkostnaderna ökar och att nya bostäder därmed blir dyrare, menar utredaren. Med samma regler i alla kommuner ökar möjligheten att bygga industriellt med pressade kostnader.

Läs utredningsförslaget »

Taggar: tillgänglighet

Text:

Kommentarer är avstängda.