Svårlästa bokstäverDet konstaterar Centrum för lättläst som årligen undersöker tillgängligheten till myndigheternas webbsidor.
– Tillgänglighet är en förutsättning för att det demokratiska systemet ska fungera,  säger Bror Tronbacke, direktör Centrum för lättläst. Att informera på lättläst svenska kan knappast vara den tyngsta och mest kostsamma arbetsuppgiften en myndighet har.

Genom både FN-konventionen och riksdagsbeslut har Sverige förbundit sig att vara tillgängligt för alla.
– Behovet av lättläst information är stort och myndigheterna måste tillgodose det. Alla människor har rätt till samhällsinformation utifrån sina egna förutsättningar. Grunden för en demokrati är delaktighet, säger Bror Tronbacke.

I undersökningen har man tittat på 235 myndigheters webbplatser. Av dessa är det bara 85 myndigheter som har en länk på webbplatsens första sida som leder till någon form av lättläst information. Det motsvarar 36 procent av de undersökta myndigheterna. 
Av landets länsstyrelser är det 18 av 21 som har en lättläst länk på första sidan. Men av dessa är det bara 10 länsstyrelser som har egen lättläst information på sin webbplats. Bara 1 av 33 undersökta universitet och högskolor har en länk på första sidan som leder till lättläst information. Det är Lunds universitet.

Några myndigheter  är dock på god väg, säger man i sitt pressmeddelande och hänvisar till Riksdagen www.riksdagen.se/lattlast, Boverket www.boverket.se/lattlast, Konsumentverket www.konsumentverket.se/lattlast, och CSN www.csn.se/ som skulle kunna tjäna som förebilder för övriga myndigheter.

Den här artikeln har följande taggar:
Tillgänglighet, FN-konventionen, demokrati

Text:

Kommentarer är avstängda.