Det lagförslag som presenterades i början av sommaren i utredningen Bortom fagert tal innebär att ett förbud mot bristande tillgänglighet förs in i diskrimineringslagen. Det innebär i praktiken att en näringsidkare som inte vidtar skäliga åtgärder för att göra sin verksamhet tillgänglig kan dömas att betala ersättning till en person som inte kan ta del av verksamheten efetr som den är otillgänglig.
Förslaget har hyllats av handikapprörelsen men från företagarhåll är kritiken hård.

Organisationen Svenskt näringsliv är mycket kritiska till förslaget som man anser går för långt. Förslaget är synnerligen rättsosäkert och innebär
en dubbelreglering i förhållande till redan existerande lagstiftning., skriver man i sitt yttrande över utredningen.
"Förtagen vet inte vad de är skyldiga att göra utan att pröva saken i domstol", skriver Niklas Beckman i en kommentar på Svenskt näringslivs hemsida.
Förslaget innebär att tillvaron för landets företagare blir betydligt mer komplicerad, anser Svenskt näringsliv. Ett diskrimineringsförbud skulle provocera fram ett mycket stort antal tvister med kunderna och företagens regelbörda skulle öka avsevärt.
"Det kommer att vara mycket svårt att i förväg bedöma samtliga funktionsnedsättningar som kan förekomma hos de kunder som någon gång kan komma att besöka verksamheten och deras krav på åtgärder", skriver Beckman.

Istället för att införa ett diskrimineringsförbud vill Svenskt näringsliv att arbetet inriktas på att se till att dagens regler följs vid till exempel nybyggnation av lokaler. Det är fel att den som bedriver verksamhet i dessa lokaler ska riskera att dömas för diskriminering.

Den här artikeln har följande taggar:
Bortom fagert tal, Svenskt näringsliv, tillgänglighet, diskriminering

Text:

Kommentarer är avstängda.