Beslutet fattades på TCOs kongress som just nu pågår i Stockholm och innebär bland annat att organisationen ska stärka sitt opinionsarbete och att utveckla strategier för arbetet mot diskriminering.

Bakom beslutet ligger en motion från fackförbunden Unionen och Farmaciförbundet. Där föreslås att allt arbete mot diskriminering samlas under begreppet likabehandling, i stället för att som idag tala om jämställdhet, jämlikhet och mångfald. Likabehandling är ett mer inkluderande begrepp anser motionärerna och visar att samhället består av människor med många olika förutsättningar, som funktionsnedsättning eller olika sexuella läggningar
Denna linje delas dock inte av TCOs kongress som även i fortsättningen vill dela arbetet mot diskriminering i separata verksamhetsområden.

Den här artikeln har följande taggar:
diskriminering, arbete, TCO

Text:

Kommentarer är avstängda.