Gröna och till synes krispiga salladshuvuden i en prydlig rad.Ännu har tjälen marken i sitt grepp men från slutet på mars kan intresserade ta del av hur en koloniträdgård tillgänglig för rullstolsburna och synskadade växer fram på Skansens koloniområde. Satsningen sker delvis som en kompensation för den bristande tillgängligheten till andra delar av Skansens trädgårdar, berättar parkchefen Mats Hellqvist.

– Vi talar mycket om tillgänglighet
här på Skansen, men det är svårt att göra våra trädgårdar tillgängliga eftersom de är kulturanpassade. Där det är grusgångar kan vi inte byta till något annat underlag utan att tappa det kulturhistoriska värdet.

– Då kan det här vara ett bra
sätt att visa på vilka möjligheter som finns och tipsa om redskap och metoder, säger Mats Hellqvist som samtidigt poängterar att allt nytt som byggs inom Skansens trädgårdar ska vara tillgängligt.

Temat tillgänglig trädgård pågår i Skansens koloniträdgård under 2009 och 2010. Samma trädgård har tidigare haft teman som mångkulturell odling och trädgård för barn.

Text:

Kommentarer är avstängda.