Del av Samhalls loggaUnder fjolåret var målet att fem procent av de anställa ska lämna Samhall för anställning hos annan arbetsgivare. När det statliga företaget summerar året visar siffrorna att 977 anställda gjorde just detta, vilket motsvarar 5,4 procent av personalstyrkan.
Därtill har ytterligare ett hundratal anställda lämnat företaget för praktik inom jobb och utvecklingsgarantin.

Enligt Samhall uppfyller företaget även de övriga mål som statens ställer på verksamheten. Av de som rekryterades under 2010 tillhörde 41 procent de prioriterade grupperna som omfattar personer med psykisk sjukdom, personer med utvecklingsstörning eller neuropsykologiskt funktionshinder, personer som har mer än en funktionsnedsättning. Målet säger att 40 procent av de nyanställda ska komma från de prioriterade grupperna.

Siffrorna finns i Samhalls bokslutskommuniké »

Den här artikeln har följande taggar:
arbete, Samhall

Text:

Kommentarer är avstängda.