Ingrid Burman
Ingrid Burman, ordförande för Handikappförbunden

Många myndigheter är för dåliga på att samråda med funktionshinderrörelsen. Nu kräver Handikappförbunden att regeringen agerar.

I våras konstaterade Handisam att utvecklingen i det funktionshinderpolitiska arbetet går oroande långsamt. Bland annat visade myndighetens rapport att bara 13 av de 22 så kallade strategiska myndigheterna har ett systematiskt samarbete med funktionshinderrörelsen.

Detta är alldeles för få, och ett faktum som kan förklara varför vi inte ser fler framsteg i det praktiska arbetet med att uppnå målen för funktionshinderpolitiken, anser Handikappförbunden.

– Ett knackigt samråd i kombination med att myndigheterna granskar sig själva ger ingen bra grund för utveckling, säger Handikappförbundens ordförande Ingrid Burman i ett pressmeddelande.

Handikappförbunden kräver därför att regeringen tar ett ökat ansvar för att myndigheterna faktiskt utför de uppdrag som de fått och de förbättrar dialogen med funktionshinderrörelsen.

Idag arrangerar Handisam en konferens med de strategiska myndigheterna där man ska diskutera samverkan med funktionshinderrörelsen.

Text:

Kommentarer är avstängda.