Bakhjulen p en elrullstol rullar fram över våt asfalt– Vi slutar att ha en separat lösning för elrullstolar och kommer i fortsättningen att erbjuda försäkring som ett tillägg till vår hemförsäkring, säger Robert Nygren, produktchef för sakförsäkringar hos Folksam.
Anledningen till att den särskilda försäkringen försvinner är höga driftskostnader som har lett till att den gått back ekonomiskt.
– På det viset får vi en effektiv lösning som täcker mer till ett lägre pris, säger Robert Nygren.

Folksam säger sig hittills
ha varit det enda försäkringsbolag som har haft en separat försäkring för elrullstolar. Det innebär att många rullstolsanvändare som har valt andra bolag för sin hemförsäkring ändå har valt att försäkra elrullstolen hos Folksam.
Under 2010 har Folksam flyttat skyddet för rullstolen till hemförsäkringen för de kunder som redan har hemförsäkring hos bolaget. Under nästa år kommer man att successivt att avsluta försäkringarna för övriga kunder i takt med att avtalen löper ut. Robert Nygren uppskattar att 3000 till 4000 personer berörs.
– Den sista separata rullstolsförsäkringen upphör någon gång vid vid nyåret nästa år, säger Robert Nygren.
De användare som inte vill flytta hemförsäkringen till Folksam måste ta kontakt med sitt försäkringsbolag för att se till att elrullstolen är försäkrad.

En elrullstolsförsäkring ska bland annat ge skydd om användaren orsakar någon skada, på personer eller saker, eller om stolen och dess förare behöver bärgning eller assistans när man är på resa.
Den kan även täcka skador på själva stolen som kan uppstå genom till exempel brand, stöld eller olyckor.
Idag har de olika landstingen lite olika krav på vilken försäkringsskydd som användare förväntas ha. Reglerna varierar
– Det är lite oklart vad som gäller. Frågan har varit uppe på möten med landets hjälpmedelschefer och SKLs jurister har tittat på den men det är fortfarande oklart, säger Anna Kinch, hjälpmedelschef i Halland.

Landstinget i Halland
hade fram till i år ett krav på att brukaren kunde visa upp ett giltigt försäkringsbevis för att få tillgång till en elrullstol. Men inför nästa år har man mildrat reglerna.
– Vi kan ändå inte neka någon att få tillgång till ett hjälpmedel. I vårt regelverk för 2011 är den punkten borttagen. Nu rekommenderar vi brukaren att se över sitt försäkringsskydd så att man vet vad som gäller om stolen kommer bort eller skadas, säger Anna Kinch.
Även i Stockholm rekommenderar landstinget att användaren skaffar försäkring medan det i Norrbotten ingår i "patientansvaret" att svara för försäkringsskydd mot t ex stöld och brand samt även annan oförutsedd skadehändelse.

Många elstolsanvändare har hört av sig till DHR, förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder, sedan Folksam meddelat att den separata försäkringen försvinner. DHR har nu satt igång ett arbete med att ta reda på mer om villkoren för försäkringar av elrullstolar.
–  Självklart vill vi nu att fler bolag erbjuder denna typ av försäkring men framför allt måste vi reda ut oklarheterna kring skiftande premier och annat, säger Maria Johansson, förbundsordförande i DHR.

Den här artikeln har följande taggar:
hjälpmedel, ekonomi

Text:

Kommentarer är avstängda.