Erik Ullenhag– Vi i Sverige tror gärna att vi är bäst i världen på mänskliga rättigheter. Visst har vi nått långt, men tyvärr riskerar det att göra oss blinda för de brister som ändå finns, säger integrationsminister Erik Ullenhag i ett pressmeddelande.

Arbetet med att kartlägga efterlevnaden om ska utgå från de konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige har anslutit sig till. Men också kritik som har riktats mot Sverige från internationella organ ska lyftas in i kartläggningen.
Resultatet ska sedan ligga till grund för en ny strategi för regeringens arbete med mänskliga rättigheter.

Erik Ullenhag lovar
också att arbetet ska genomföras med ett "utsatthetsperspektiv". Det innebär att man aktivt ska undersöka situationen vissa grupper som " kan ha svårt att föra sin egen talan". Däribland räknar man in människor med funktionsnedsättning.
I januari rapporterade regeringen till FN om hur man anser att Sverige lever upp till kraven i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. En rapportering som bland annat fick kritik från DHR.

Den här artikeln har följande taggar:

mänskliga rättigheter, Erik Ullenhag

Text:

Kommentarer är avstängda.