Företag med färre än tio anställda stod i centrum för riksdagens debatt om hur bristande tillgänglighet ska klassas som diskriminering.

Oppositionen gick ut hårt och kritiserade undantagen för småföretag i regeringens förslag till hur bristande tillgänglighet ska klassas som en form av diskriminering.

– Vi vill inte ha undantagen. Det blir helt fel och sänder helt fel signaler. Det säger att det är helt lagligt för företag att diskriminera människor med funktionsnedsättning om de har mindre än tio anställda, sa Ann-Christine Ahlberg (S) och fick uppbackning av V och MP.

– Det finns länder som England, USA och Norge som gjort de här utan undantag och de har inte gått under, sa Agneta Luttropp.

– Regeringen har infört så många begränsningar i lagförslaget att det nästan blir en ironisk blinkning till namnet på utredningen från 2010 som hette ”Bortom fagert tal”, sa Ali Esbati (V).

 

Regeringspartierna menade å sin sida att undantagen är nödvändiga för att skydda små företag för en ny och tuff lagstiftning vars effekter är svåra att förutse.

– Jag utesluter inte vi kommer skärpa lagstiftingen om några år men då vill jag vara i ett läge när vi har en bättre rättspraxis att luta oss mot, sa intergationminister Erik Ullenhag (FP).

– Att inte kunna förutse vad som krävs är svårare för de mindre företagen. Det kommer att behöva göras avvägningar i varje enskilt fall och råda stor osäkerhet om var gränsen ska gå, sa Annika Qarlsson (C).

 

Regeringspartierna kritiserade i sin tur oppositionen för att inte redovisa vilka ekonomiska konsekvenser ett slopat undantag för små företag inom vård och omsorg kommer att få. Om alla företag inom sektorn ska bli tillgängliga kan det kosta två och en halv miljard, varnade moderaterna.

– Det drabbar småföretagare i vårdbranschen men också patienter och vårdpersonal som vill kunna byta arbetsgivare, sa Gustav Nilsson (M).

Agneta Luttropp (MP) menade dock att den typen argument bara är ett alibi för att vara emot en skarp diskrimineringslagstiftning.

– Det finns länder som England, USA och Norge som gjort de här utan undantag och de har inte gått under.

 

Lagförslagets krav på varaktighet i relationen mellan en verksamhet och individen var en annan het fråga i debatten. Oppositionen ansåg att lagförslaget var oklart och att det var osäkert vad begreppet egentligen innebär.

– Allianspartierna har retirerat och lämnat över det här till juridiken. Vi tycker att det räcker med skälighetsbeömnining men regeringen vill ha hängsle och livrem, sa Agneta Luttropp (MP).

Erik Ullenhag menade att kravet på varaktighet är ett sätt att ställa högre krav på tillgänglighet i vissa situationer.

– Tyngre åtgärder kommer att krävas när man har en varaktig relation med någon. Om jag är arbetstagare ställer det större krav på tillgänglighet. Om jag är student är det rimligt att ställa högre krav på tillgänglighet om jag är på plats flera dagar i veckan.

 

Beslut om förslaget till ny lagstiftning fattas i morgon

 

 

Text:

Kommentarer är avstängda.