Tomma pärmar väntar på att fyllas med utredningsmaterialStatsbudget 2011 | Regeringen vill gå vidare från den försöksverksamhet med fritt val av hjälpmedel som avslutades förra året och ge äldre och personer med funktionsnedsättning större möjligheter att själva välja sina hjälpmedel.

Försöksverksamheten var positiv anser regeringen men det visade också på vissa problem. Dessa vill nu regeringen lösa genom att ge en utredare i uppdrag att föreslå lösningar. Utredaren ska också lämna förslag på hur kommuner och landsting kan utforma valfrihetssystem.

Den här artikeln har följande taggar:
fritt val av hjälpmedel, hjälpmedel

Text:

Kommentarer är avstängda.