En del av en hiss.Äldreboendedelegationen som idag överlänar sitt slutbetänkande till äldreminister Maria Larsson (kd) har haft som uppgift att analysera behovet av bostäder för äldre och vilken utveckling som sker inom området.

Delegationen konstaterar att
efterfrågan på bostäder anpassade för åldrande människors behov kommer att bli stort. Antalet personer över 80 år ökar dramatiskt efter 2020 och 2050 har befolkningen över 85 fördubblats jämfört med idag.
– Detta ställer krav på att det finns boende anpassat för den här gruppen, säger delegationens ordförande Barbro Westerholm.

Bland annat konstaterar
man att bristande tillgänglighet i stora delar av bostadsbeståndet är ett problem för många äldre med funktionshinder. Personer som bor i hus utan hiss eller som hindras att ta sig ut av andra skäl blir dessutom mer beroende av hemtjänst och andra insatser från kommunen.

Idag saknar ungefär 50 000 trappuppgångar runt om i landet hiss och många saknar automatiska dörröppnare. Husen är ofta byggda under åren för miljonprogrammet men problemet finns också i hus byggda på 40- och 50-talen.

Utredningen vill därför att staten inför ett tillgänglighetsbidrag under åren 2010 till 2014. Bidrag ska betalas ut till installation av hiss och andra anpassningsåtgärder som dörröppnare och ramper till både bostäderna och gemensamma utrymmen.
Sammantaget räknar man med att bidraget kostar staten max 400 miljoner kronor per år.

För att få ta del av
bidraget vill utredningen se ett krav på att kommunerna inventerar tillgängligheten i bostadsbeståndet så att insatserna kan göras där de bäst behövs.
Det ska också vara ett krav att en hiss ska kunna användas av personer med funktionsnedsättning. Det får inte förekomma trappsteg eller andra hinder på vägen till hissen.

Om bidraget blir verklighet är det inte första gången staten finansierar hissar. Senast 2004 införde den dåvarande socialdemokratiska regeringen ett tillfälligt hissbidrag. Insatsen var dock ganska blygsam. 30 miljoner avsattes. En summa som räckte till att subventioner ungefär 130 hissar.

Läs hela utredningsförslaget »

Text:

Kommentarer är avstängda.