En diskrimineringsförbud för bristande tillgänglighet måste stå i samklang med god hushållning, skriver regeringen.

Regeringen avser att lägga ett lagförslag om bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning som en form av diskriminering. Det framgår av budgetpropsitionen som regeringen lämnar till riksdagen idag.

När lagförslaget ska presenteras eller hur det ska utformas nämns inte. Regeringen skriver dock att lagförslaget ”måste stå i samklang med god hushållning i offentlig sektor och beakta förutsättningarna för näringslivets utveckling”.

Text:

Kommentarer är avstängda.