Valet var inte tillgängligt för alla


Var tredje väljare med funktionsnedsättning upplevde brister i tillgängligheten vid valet i september. Fortfarande hade många svårt att ta sig in i sin vallokal.