Idag avgörs mål i Arbetsdomstolen av sju ledamöter. Två kommer från den fackliga sidan och två från arbetsgivarsidan. Det innebär att fack och arbetsgivare tillsammans kan bilda majoritet i domstolen.

För att undvika misstankar om att att domstolen därmed kan vara partisk föreslår regeringen att antalet ledamöter från fack- respektive arbetsgivarsidan minskas till en vardera. Sammantaget innebär det att domstolen i diskrimineringsmål bara består av fem ledamöter. Samtidigt föreslår regeringen att det ska räcka med att tre lagfarna domare deltar för att domstolen ska få fatta beslut.

Den nya ordningen föreslås börja gälla vid årsskiftet. Samtidigt som den nya diskrimineringslagen träder i kraft.

Text:

Kommentarer är avstängda.