Arbetsgivare som anställer personer med förtidspension (sjukersättning) ska ges  undantag i sjuklönelagen och slipper helt betala sjuklön.
Tidigare har regeringen beslutat att alla personer som beviljats förtidspension före den 1 juli i år ska ha rätt att förvärvsarbeta, arbeta ideellt eller studera i obegränsad omfattning med bibehållen sjukersättning från och med 1 januari 2009.
Den som har en förtidspension på heltid ska kunna tjäna upp till 42 800 kronor om året utan att förtidspensionen påverkas.

Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson, säger i ett pressmeddelande att regeringen med hela åtgärdspaketet hoppas få människor tillbaka i arbete och att det är viktigt att också arbetsgivare ges ökade drivkrafter för att anställa  personer med sjukersättning.

–  Regeringen kommer att arbeta vidare med riktade åtgärder för att ge stöd och hjälp för återgång i arbete, säger socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson.

Text:

Kommentarer är avstängda.