Inför EU-valet den 25 maj lanseras en ny webbtjänst för att kartlägga tillgängligheten till landets vallokaler.

Problem med att komma in, ta del av informationen eller behålla valhemligheten bakom en grön skärm? Tillgänglighetsbrister i anslutning till röstning i allmänna val kan ta sig många uttryck.

För att få koll hur tillgängliga vallokalerna är under supervalårets många val har föreningen Tillgängligt.nu konstruerat en webbtjänst där allmänheten kan rapportera om tillgängligheten i sin vallokal. Med hjälp av ett formulär kan vem som helst beskriva sin vallokal och skicka in till Tillgängligt.nu.

Det går också att lämna uppgifterna direkt på plats via sin mobiltelefon. Frågeställningarna spänner över allt från möjligheten att komma in och ta sig runt i lokalen till förekomsten av allergiframkallande ämnen och om ljudmiljön är acceptabel.

Resultatet från undersökningen visas på webbsidan och ska dessutom sammanställas och skickas till Valmyndigheten. Förhoppningen är att brister i tillgängligheten under EU-valet ska kunna åtgärdas till valen i september

Sedan i år finns hårdare krav på kommunerna att vallokalerna ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Lagom till supervalåret, med såväl EU-val som val till riksdag, landsting, regioner och kommuner, har möjligheten att lämna dispens från tillgänglighetskraven tagits bort.

 

Text:

Kommentarer är avstängda.