Jonas Franksson och Vilhelm Ekensteen"Jag tror aldrig jag har varit med om ett större svek ifrån en kamrat i rörelsen", skriver Jonas Franksson på sin blogg.

Han anser att Vilhelm Ekensteen borde tagit chansen att förkasta LSS-kommitténs betänkande, som bland annat föreslår att tre miljarder ska sparas på den personliga assistansen. Istället för att vara nöjd med att besparingarna inte blev större borde han offentligt kräva mer pengar till LSS.

Särskilt vänder Franksson sig mot att Ekensteen, i sin debattartikel i SHT, skriver att han under sitt arbete i kommittén värnat de mest assistansberoende.
"Jag tycker inte det är värdigt en funktionshinderideolog att göra sådana bedömningar. Att sätta oss med funktionshinder mot varandra är ett av de kändaste maktknepen i politikens värld och det vet Vilhelm naturligtvis om. Vi brukar inte gå på de knepen", skriver Franksson.

"Jag har inte svikit  någon" säger Vilhelm Ekensteen som svar på Jonas Franksson kritik.
Kostnadsdämpningsdirektivet har hela tiden varit en järnhård realitet, poängterar Ekensteen och säger sig vara glad för att några riktigt katastrofala förslag gått att avstyra.

– I övrigt vill jag säga att jag inte svikit någon. Att se värnet om de mest assistansberoendes assistans som en förstahandsuppgift är en självklarhet. Och jag ställer inte grupp mot grupp: jag har företrätt alla assistansberättigade, och i utredningen har jag argumenterat för allas rätt.

Två regeringar, först den socialdemokratiska, därefter den borgerliga, har ställt sig bakom kostnadsdämpningsdirektivet.
– Att kostnadsdämpningsförslag skulle komma har varit fullständigt säkert, säger Ekensteen.
 
– Att det förhållandet att mina åsikter vid sammanträdesbordet långtifrån varit "tillräckliga" på varje punkt skulle vara ett svek från min sida är en orimlig anklagelse. Jag har gjort och gör mitt bästa, säger Vilhelm Ekensteen.

Läs Vilhelm Ekensteens debattartikel »

Text:

Kommentarer är avstängda.