Elrullstolar ökar både självständigheten och delaktigheten för sina användare, visar ny forskning. Men användandet är inte helt utan bekymmer.

I en avhandling vid Lunds universitet har Cecilia Pettersson undersökt hur olika grupper av nyblivna elrullstolsanvändare upplever sitt nya hjälpmedel. Resultaten visar att de flesta är positiva. Det har till exempel blivit enklare att handla, träffa vänner och gå till apoteket.

Självständigheten ökade märkbart utomhus och i andra inomhusmiljöer än hemmet. Däremot upplevde många problem med tillgängligheten på allmänna platser. Många platser är bara utformade för mindre manuella rullstolar. Smala hissar och små utrymmen på toaletter är några tillgänglighetsproblem som gör livet surt för användarna.

Studien visar också att de flesta elrullstolsanvändarna har problem med otillgänglighet i sina hem. inte minst i köket. Dessutom upplever många en sårbarhet eftersom tillgången på service många gånger är begränsad på kvällar och helger.

Text:

Kommentarer är avstängda.