Hittills har denna möjlighet varit kopplad till rätten om tillfällig föräldrapenning eller närståendepenning vilket inte förtidspensionärer har.
Lagändringen gäller bara personer vars förtidspension inte är tidsbegränsad.

I propositionen föreslås ändringar i föräldraledighetslagen (1995:584) och i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård. Förslagen innebär att de som har rätt till sjukersättning och arbetar enligt ett system med steglös avräkning ska ha rätt till ledighet enligt de båda lagarna även om de inte har rätt till ersättning i form av tillfällig föräldrapenning eller närståendepenning.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2009.

Läs propositionen >>

Text:

Kommentarer är avstängda.