Hans YtterbergUpprördheten var stor på många håll när regeringen i vintras presenterade sitt förslag till ny diskrimineringslag utan att den innehåll något förslag om att brister i tillgängligheten ska vara olaglig diskriminering. Detta trots att den kommitté som föregått den nya lagstiftningen hade föreslagit ett sådant förbud.

Regeringen, med integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni i spetsen, menade att frågan inte var tillräckligt genomarbetad. Därför skulle en utredning tillsättas skyndsamt för att räta ut de frågetecken som kvarstod och komplettera diskrimineringskommitténs förslag.

Nu, sju månader senare,
ger regeringen Hans Ytterberg i uppdrag att utreda om det är möjligt att reglera underlåtenhet att vidta åtgärder mot bristande tillgänglighet för personer med funktionshinder som en form av diskriminering.

Integrations- och jämställdshetsminister Nyamko Sabuni säger i ett pressmeddelande att tillgänglighet är viktigt och att det handlar om mänskliga rättigheter och allas möjligheter till delaktighet.
– Kvarvarande frågor som rör tillgänglighet måste klargöras så att vi kan gå vidare med frågan, säger Nyamko Sabuni.

Förutom att utreda hur ett diskrimineringsförbud kan utformas ska Ytter­berg också analysera förhållandet mellan de krav på åtgärder mot bristande tillgänglighet som redan finns i olika reglerverk, till exempel reglerna i plan- och bygglagen.
Till detta vill regeringen också ha en analys av vilka kostnader ett diskrimineringsförbud för med sig för såväl stat, kommuner och landsting som för småföretag.

Inom EU behandlas just nu kommissionens förslag till nytt direktiv mot diskriminering. I detta ingår en rätt till tillgänglighet för personer med funktionshinder och krav på ”rimliga anpassningsåtgärder”.
I Hans Ytterbergs arbete ligger därför också att följa utvecklingen av detta arbete eftersom slutresultatet ska bli en del av den svenska lagstiftningen.

Text:

Kommentarer är avstängda.