Det är Sveriges Kommuner och Landstings pris "Tillgänglig resa 2008" som Kalmar fått med motiveringen:
 "Kalmar Läns Trafik AB har genom sitt helhetstänkande med upplägget En kollektivtrafik för alla förbättrat tillgängligheten och kvaliteten i resandet för många. Genom Närtrafiken har Länstrafiken på ett utmärkt sätt lyckats förena den tidtabellsbundna och linjestyrda trafikens fördelar med den anropsstyrda trafikens flexibilitet och goda tillgänglighet. Nytänkande med Nattstopp har också ökat tryggheten och uppskattas mycket av färdtjänstresenärer."

Priset instiftades för att goda exempel ska spridas och inspirera andra och delas ut varje år till någon som genomfört framgångsrika åtgärder till nytta för resenärer med funktionsnedsättningar.

I juryn fanns representanter från De Handikappades Riksförbund (DHR), Svenska Färdtjänstföreningen, Örebro Läns landsting, Svensk Kollektivtrafik och SKL.

Text:

Kommentarer är avstängda.