Antalet sjukpenningdagar har minskat med 25 procent och enligt analyser av Karolinska Institutet visar det att sjukvårdsmiljarden har ökat medvetenheten om sjukskrivningsfrågor i landstingen.

Genom den så kallade rehabiliteringskedjan begränsas rätten till sjukpenning till ett år och bedöms därefter med fasta tidpunkter.
Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson säger att förhoppningen är att pengarna ska stimulera och förbättra arbetet med ohälsofrågorna.

– Det är positivt att arbetet utvecklats och att landstingen bidragit till att sjukskrivningarna har blivit färre och kortare. Det har underlättat för många att återgå i arbete, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Text:

Kommentarer är avstängda.