435 000 personer ingår i målgruppen för de nya reglerna som syftar till att göra det lättare för den som har sjukersättning att prova på jobb eller studier. Grundidéen är att den som vill prova att arbeta eller gå upp i arbetstid får behålla rätten till sjukersättning och en del av ersättningen.

Försäkringskassan räknar med att de allra flesta som ansökt om att arbeta också gör det. Först skaffar man ett jobb, sedan ansöker man om steglös avräkning av sjukersättningen; sådan är tågordningen, enligt myndigheten.

Några fker detaljer
om vilka som ansökt om att jobba enligt de nya reglerna kan man dock inte ge idag. Om det är personer med hel eller delvis sjukersättning som ansökt om att få arbeta enligt de nya reglerna vet man inte eftersom man ännu inte har hunnit med att ta fram system för att följa upp hur reglerna används.

Den nya reglerna gäller de som har sjukersättning enligt de regler som gällde före 1 juli 2008. För att arbeta enligt de nya reglerna måste man först ansöka hos Försäkringskassan
Den som har hel sjukersättning kan tjäna upp till ett prisbasbelopp (42 800 kronor för 2009) utan att ersättningen minskar. För inkomster däröver minkar ersättningen med halva inkomstökningen.

Text:

Kommentarer är avstängda.