Flest fuskar med sjukersättning


Försäkringskassans polisanmälningar om fusk med assistansersättning ökade kraftigt under 2011. Men flest fällande domar gäller sjuk- och aktivitetsersättning.