8000 jobbar med sjukersättning


Sedan de nya reglerna infördes vid årsskiftet har 8000 förtidspensionärer ansökt om att få arbeta med steglös avräkning av sjukersättningen.