När bild av några sedlar som många med sjuk- eller aktivitetsersättning har för få av.Yngre personer som aldrig har haft möjlighet att arbeta går en dyster ekonomisk framtid till mötes, visar en sammanställning som Försäkringskassan har gjort av utvecklingen inom ersättningssystemet mellan 1991 och 2006. De som tidigt hänvisas till aktivitetsersättning löper stor risk att få ett liv i relativ fattigdom, skriver myndigheten.

Visserligen har den ekonomiska standarden blivit bättre för de som har sjuk- eller aktivitetsersättning sedan början av 90-talet, men samtidigt har man halkat efter den del av befolkningen som har arbete. Eftersom nivån på sjuk- och aktivitetsersättningen följer prisutvecklingen har den över tid tappat i värde jämfört med löneutvecklingen.

2006 skilde det i genomsnitt 30 000 kronor i disponibel inkomst mellan gruppen som har sjuk- eller aktivitetsersättning och befolkningen i arbetsför ålder i stort.
Under hela perioden 1991 till 2006 steg den ekonomiska standarden för hela befolkningen med 29 procent. För gruppen med sjuk- eller aktivitetsersättning stannade uppgången på 22 procent.

Under lågkonjunkturen
i början av 90-talet tappade dock befolkningen i stort mer av sin disponibla inkomst än vad gruppen förtidspensionärer gjorde.
Sämst ekonomisk utveckling hade de som inte kan jobba alls, det vill säga de som har hel sjuk- eller aktivitetsersättning.

Samtidigt är skillnaderna stora inom gruppen. De med de lägsta inkomsterna har haft en mindre relativ ökning av inkomsten än de med högre inkomster. Under perioden har andelen mottagare av sjuk- eller aktivitetsersättning som anses ha låg ekonomisk standard ökat från knappt fem procent till över tio procent 2006.

Låg ekonomisk standard innebär att den disponibla inkomsten per konsumtionsenhet ligger under 60 procent av medianen för samtliga individer i befolkningen. 2006 var gränsen 98 600 kronor. Bland de under 30 hade nästan var femte låg ekonomisk standard det året. Bland de som var ensamstående med barn hade nästan var tredje låg ekonomisk standard.

Här finns hela rapporten »

Den här artikeln har följande taggar:
sjukersättning, aktivitetsersättning, försäkringskassan, ekonomi

Text:

Kommentarer är avstängda.