Han dissar regeringens förslag


Regeringen prioriterar minskade bidrag istället för åtgärder som skulle ge fler personer jobb, anser Unga rörelsehindrades ordförande.

Fler unga i arbete


6 000 unga människor förtidspensioneras varje år. Alldeles för många menar regeringen och ger Försäkringskassan i uppdrag att se över hur många av dessa som kan komma i arbete.