Del av försökringskassans logotypVarje månad redovisar Försäkringskassan hur många personer som har fått sjukpenning eller sjuk- eller aktivitetsersättning. Det samlade måttet för detta kallas ohälsotalet. De senaste åren har ohälsotalet sjunkit ganska rejält. Siffrorna som presenteras idag faller väl in i mönstret. Antalet personer som har sjuk- eller aktivitetsersättning fortsätter att minska. Från 525 000 för ett år sedan till knappt 487 000 i mars i år.

I sin presentation för den
här månaden håller Försäkringskassan fram att skillnaderna i ohälsotal mellan olika län har minskat. I till exempel Jämtland har uttaget av sjukpenning minskat mer än i landet i stort.

Fortfarande skiljer det dock en hel del mellan fram för allt norra delen av Sverige, som har ett högt användande av sjukförsäkringarna, och de södra, där uttaget generellt är lägre. Men skillnaderna har alltså blivit mindre, menar myndigheten och förklarar med att enhetligheten i bedömningarna har blivit större. Det beror på att Försäkringskassan numer sedan 2005 är en myndighet då de dåvarande regionala försäkringskassorna slogs ihop med Riksförsäkringsverket. Syftet med sammanslagningen var bland annat att öka enhetligheten över landet.

Samtidigt visar en granskning som Riksrevisionen har gjort visar att effekterna av sammanslagningen kanske inte är så stora. Revisionens uppgifter visar att det fortfarande finns markanta skillnader mellan länen när det gäller deras sätt att bedöma ansökningar om sjuk- eller aktivitetsersättning.
Granskningen visar bland annat att Försäkringskassans kontor i Fagersta tar in yttrande från försäkringsmedicinska rådgivare dubbelt så ofta som kollegorna i Västerås.  Försäkringskassan i Västmanlands län intresserar sig nästan dubbelt så ofta för den sökandes familjeförhållanden än vad myndigheten gör i Kalmar län.

Den här artikeln har följande taggar:
försäkringskassan, riksrevisionen, sjukersättning, aktivitetsersättning, sjukförsäkring

Text:

Kommentarer är avstängda.