FUB: Snabbutred om personlig assistans


Kommuner är alltmer pressade av ökade kostnader för personlig assistans, och fyra av tio kommuner anser sig inte ha råd att uppfylla intentionerna i LSS-lagstiftningen.

Nya bilstödsregler ger mer krångel


Det blir krångligare och mer tidskrävande att skaffa en anpassad bil, anser Försäkringskassan men ser ändå positivt på förslaget om nya regler för bilstödet.