En bilnyckel med ett hjärta i nyckelringen
Mer krångel med nya bilstödsregler

Det blir krångligare och mer tidskrävande att skaffa en anpassad bil, anser Försäkringskassan men ser ändå positivt på förslaget om nya regler för bilstödet.

 

Som SHT rapporterade i juni finns ett förslag från regeringen om förändringar av anpassningsbidraget i bilstödet. Dagens nioårsgräns föreslås försvinna och ersättas med krav på att bilen ska rulla så länge den anses fungera och konkurrensen mellan anpassningsbolagen ska öka genom att bilköparen tvingas ta in minst två offerter på den nödvändiga anpassningen. Dessutom ska friheten att välja bil begränsas till bilar som anses lämpliga att anpassa.

Enligt Försäkringskassan får förslaget flera konsekvenser för den som ska köpa och anpassa en bil. Förutom att processen blir krångligare och tar längre tid menar myndigheten att förslaget leder till att färre personer kommer ha råd att skaffa en bil som är lämplig att anpassa och som håller länge.

Trots de negativa konsekvenserna är Försäkringskassan positiv till förslaget. Men för att minska effekterna för bilköparen vill man införa vissa undantag om kravet på två offerter och man vill att regeringen ökar det ekonomiska bidraget till den som behöver omfattande anpassningar för att säkerställa att anpassningen kan användas under lång tid.

 

Text:

Kommentarer är avstängda.