Parkerade bilar

Mer konkurrens mellan anpassningsföretagen och minst tio år mellan bidragen ska sänka kostnader och minska söktrycket på bilstöd.

Det statliga bilstödet till personer med funktionsnedsättning är en förmån kantad av snåriga regler med en uppsjö av olika åldersgränser och villkor. Dessutom skjuter staten regelmässigt till mindre pengar än vad som går åt vilket får konsekvenser för både bilköpare och anpassningsföretag i slutet av så gott som varje år. I år räknar man till exempel med att anslaget räcker till augusti.

Just nu pågår
 en översyn av bilstödet inom regeringskansliet. I ett första steg lägger man fram ett antal skarpa förslag som just nu är ute på en snabb remissrunda. Syftet med förslagen, som föreslås träda i kraft redan vid årsskiftet, är att pressa kostnader och minska söktrycket på bilstödet.

Bland annat handlar det om att öka konkurrensen mellan de företag som anpassar bilar för personer med funktionsnedsättning. Idag räcker det att den som ska anpassa sin bil kommer in med kostnadsförslag från ett anpassningsföretag. Enligt förslaget ska det i fortsättningen krävas minst två detaljerade offerter som Försäkringskassan kan ta ställning till. Kravet ska gälla även vid reparationer.

Friheten att välja bil kan också begränsas. Idag kan den sökande i princip välja bil utan att myndigheterna har något att säga till om. Det leder till att valet i vissa fall faller på en liten, billig bil som kostar mer att anpassa än en större och dyrare modell, menar regeringens utredare.

Enligt förslagen ska myndigheterna därför få större möjligheter att neka anpassningsbidrag om valet av bilmodell inte lever upp till statliga rekommendationer som leder till väsentligt högre anpassningskostnader än nödvändigt.

Sist men inte minst
 ska tidsgränsen för när ett nytt bilstöd kan beviljas förlängas, från dagens nio år till tio år. Men även efter tio år ska myndigheterna kunna neka ett nytt bidrag om det gamla fordonet fungerar bra. För den som kör mycket ska det dock den nuvarande gränsen på 18000 mil gälla.

Sammantaget väntas förslagen minska kostnaderna för anpassningbidrag och minska söktrycket på bilstödet, vilket i sin tur ska leda till kortare väntetider för den som söker.

Text:

Kommentarer är avstängda.