Wenche Willumsen
Wenche Willumsen, intressepolitisk samordnare DHR

Regeringskansliets förslag om förändringar i bilstödet kan leda till att människor riskerar att bli utan bil under långa perioder, varnar DHR.

Enligt utredningsförslaget från regeringskansliet ska gräsen för när ett nytt bilstöd kan beviljas förlängas, från nio år till tio. Men om den gamla bilen anses vara välfungerande kan ett nytt grund- eller anpassningsbidrag dröja längre än så. Först när ett fordon får allvarliga anmärkningar i bilprovningen eller kräver återkommande reparationer ska det enligt förslaget vara möjligt att få ett nytt bilstöd.
– Det leder till att vi kan hamna i läget att bilen måste rasa ihop fullständigt innan vi kan söka ett nytt bilstöd, säger Wenche Willumsen, intressepolitisk samordnare på DHR.

Att skaffa en anpassad bil är en tidskrävande process. Ansökan om bilstöd, utprovning av anpassningar och installationer kan tillsammans med leveranstider och ombyggnationer ta upp till ett halvår.
– Det här förslaget är helt förkastligt och inget som vi kommer att kunna acceptera, säger Wenche Willumsen.

Med de föreslagna ändringarna vill regeringskansliet sänka kostnader och minska söktrycket på bilstödet. Anledningen är att de pengar staten varje år öronmärker för bilstöd inte räcker till. I år förväntas anslaget ta slut i augusti.

– Att pengarna tar slut före årets slut borde istället indikera att det behövs tillskott än att ytterligare snäva in förutsättningarna för personer med funktionsnedsättning att få tillgång till detta viktiga samhällsstöd, säger Wenche Willumsen.

Enligt regeringskansliets
 utredning har kostnaderna ökat med åtta procent per år under det senaste decenniet. Samtidigt har den genomsnittliga kostnaden per anpassning fördubblats.
Enligt Wenche Willumsen är det dock feltänkt att se de ökade kostnaderna som ett problem.
– Det är stor skillnad på kvaliteten och nivån på en avancerad anpassning idag jämfört med för tio, femton år sedan. Dessutom utförs rutinmässigt idag avancerade anpassningar som knappt var möjliga för några år sedan.

– Det alternativa scenariot är att alla med större eller mindre förflyttningssvårigheter eller som inte kan använda allmänna kommunikationer blir helt hänvisade till färdtjänst och riksfärdtjänst – ett väsentligt mer kostsamt alternativ och definitivt mindre flexibelt än att använda egen bil, säger Wenche Willumsen.

Text:

Kommentarer är avstängda.