Hjälpmedelsinstitutet förslås bli en del av Handisam som får utökat ansvarsområde och nytt namn.

Hjälpmedelsinstitutet (HI) går i graven om mindre än ett år. Det är innebörden i en promemoria från regeringen. Istället ska delar av HI:s verksamhet tas över av myndigheten för handikappolitiska samordning, Handisam, i en ny organisation som kallas Myndigheten för delaktighet.

Med förändringen vill regeringen behålla delar av den kompetens som finns inom HI och skapa ett nationellt tvärsektoriellt kunskapscentrum för frågor om tillgänglighet och delaktighet. Dessutom räknar man med att  sammanslagningen sparar pengar.

Till skillnad från Handisam ska Myndigheten för delaktighet arbeta mindre med samordning och mer med kunskapsutveckling inom frågor som rör tillgänglighet, funktionsnedsättning, och miljö. Man ska även som idag bistå regeringen med strategiskt underlag i tillgänglighetsarbetet och underlag för rapporter om hur Sverige lever upp till FN-konventionen om rättigheter för personer med funktoinsnedsättning.
Dessutom ska myndigheter även i fortsättningen följa upp hur tillgängligheten utvecklas i samhället.

En av de frågor som följer med HI till det nya boet är tillgänglighet för äldre.

Den nya organisationen föreslås vara på plats 1 maj 2014.

Text:

Kommentarer är avstängda.