Internet en hjälp som många missar


Internettjänster förenklar vardagen men trots detta står 1,5 miljoner personer, mest äldre utanför Internet, visar en ny studie från Hjälpmedelsinstitutet.

Många hade svårt att välja


Otillgängliga röstlokaler, för liten text på valsedlarna och svårt att hantera kuverten. Det är problem som personer med funktionsnedsättning upplevde i valet 2010.