riksdagshusetDet är Hjälpmedelsinstitutet som gjort undersökningen där 558 personer  fått svara på frågor om riksdagsvalet.
Utöver otillgänglighet för den som använder rullstol eller rollator uppgav flera att det hade varit svårt att se vad som stod på valsedlarna eftersom texten var för liten och kuverten dessutom svåra att hanter­a.

Den som var hänvisad till punktskrift fick avstå från att personrösta då denna möjlighet inte gavs i punktskrift.
Valinformation hade de tillfrågade delvis hämtat från partiernas webbsidor och för att kunna göra detta hade man använt hjälpmedel, skärmläsare, förstora text etc. De flesta hade dock fått sin information via TV, på andra plats kom tidningar och därefter Internet, för personer över 65 var det radio som var den huvudsakliga informationskällan.

– Det är främst de yngre i undersökningen som hämtat information i valstugorna, säger Jessica Karlsson projektledare för IT-frågan vid Hjälpmedelsinstitutet.
Valstugor som oftast inte är tillgängliga för den som använder rullstol och där det heller inte fanns information i punktskrift.

I enkäten deltog 558 personer, varav 293 kvinnor och 265 män


Mer om webbenkäten

Den här artikeln har förjande taggar:
HI,val 2010

Text:

Kommentarer är avstängda.