Många hade svårt att välja


Otillgängliga röstlokaler, för liten text på valsedlarna och svårt att hantera kuverten. Det är problem som personer med funktionsnedsättning upplevde i valet 2010.

Alla har lika värde


LEDARE | På samma sätt som vi kämpar emot diskriminering utifrån funktionsnedsättning tar vi ställning emot diskriminering eller särbehandling av andra grupper. Själva vet vi hur det är att inte räknas med fullt ut, skriver Maria Johansson.

Här är de Rödgrönas handikappolitik


DEBATT | Otillgänglighet ska bli diskriminering och tillgången på hjälpmedel likartad över landet. Tillgänglighetsmålen bör vara genomförda senast 2015, skriver Sahlin (S), Ohly (V), Wetterstrand och Eriksson (MP).