De rödgröna partiledarnaFörslaget finns med i oppositionens valplattform som presenterades idag. "En stark lagstiftning mot diskriminering ger ett verktyg för att människor med funktionsnedsättningar i större utsträckning blir delaktiga i samhälls- och arbetsliv", skriver de rödgröna.

I plattformen skriver
partierna också att de vill förbättra förutsättningarna för personer med funktionsnedsättning att delta i arbetslivet. Några konkreta förslag för hur detta ska ske finns dock inte i dokumentet.

Läs hela plattformen här »

Den här artikeln har följande taggar:

tillgänglighet, Rödgröna, val 2010

Text:

Kommentarer är avstängda.