Emblem ovanför riksdagens entréHandikappförbunden, HSO, har frågat 452 politiker som står högt upp på listorna i riksdagsvalet om var de står i några stora handikappolitiska frågor. Visserligen har bara 182 av politikerna svarat på enkäten, men bland dem har HSO ett starkt stöd i flera av sina frågor.

Till exempel är det 82
procent som är beredda att arbeta för en lagändring som innebär att behovsbedömningen av personlig assistans åter ska göras i "enlighet med assistansreformens intentioner". Och 94 procent av de svarande tycker att den nya handikappolitiska strategin ska innehålla skärpta regler för tillgänglig information.
Därtill säger sig åtta av tio (151 personer) av de svarande politikerna vilja jobba aktivt för att en ny diskrimineringslag som också omfattar otillgänglighet ska träda i kraft under 2011.

– Många visar i sina svar att de har en personlig ambition i de här frågorna. Men frågan är hur det kommer att avspegla sig i praktisk politik, sa Ingrid Burman, ordförande i Handikappförbunden, när hon presenterade enkäten vid en pressträff i riksdagen idag.

Trots de överväldigande positiva svaren på frågorna gav Ingrid Burman uttryck för en viss misstro. Det finns en stor frustration inom handikapprörelsen över att politikernas löften om förändring inte omsätts i praktiken.
– Alla är så positiva alltid och ändå händer så lite. Därför ska vi följa upp den här enkäten under våren för att se vad som har genomförts. Och om det finns sådant som inte har genomförts ska vi ta reda på varför, sa Ingrid Burman.

Hos HSO kan du läsa mer om vilka som har svarat på enkäteten och vad de har svarat. Dessutom finns en lista på de som inte har svarat på frågorna.

Den här artikeln har följande taggar:

riksdagen, Handikappförbunden, val2010, Ingrid Burman

Text:

Kommentarer är avstängda.