De räknar med att Sverige får kritik


Svenska funktionshinderrörelsen räknar med att Sverige får kritik efter den granskning som FNs kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning genomfört i veckan.

Ett tydligare DHR


LEDARE | DHRs utträde ur Handikappförbunden innebär ett definitivt brott med patientperspektivet men ställer också krav på förnyelse, skriver Maria Johansson.

Fler och bättre jobb möjligt


Fler och bättre jobb genom EUs strukturfonder är möjligt om de utnyttjas mer effektivt, menar Handikappförbunden i en skrivelse till regeringen och hoppas på utökade möjligheter av egen medverkan.

Efterlyser mångfald i mediehusen


Debatten om hur personer med funktionsnedsättning representeras i media måste lyftas bortom "Mot alla odds", anser företrädare för funktionshinderrörelsen.